Brødrene Jacobsen Aut. rørleggerbedrift AS
 
         
 
Hamang terrasse 62
telefon
67568200
   
 
1336 SANDVIKA
     
           
Ole-Petter Jacobsen

mobil

92043393
 
Thomas Jacobsen
mobil
92019114
 
 
Bjørn Trondsen
mobil
93441238
 
Bjørn Olav Johansen
mobil
92482061
 
Ole-Martin Jensen
mobil
46886029
 
           
 
Organisasjonsnummer
967 866 032
   
 
Bankkonto Nordea
6219 05 56706